Lucians-logo

Onze eigen projecten

Wij staan midden in de maatschappij, voelen ons betrokken bij de mensen om ons heen en doen graag wat voor anderen. Wij doen dit door onze kennis en expertise in te zetten.

Natuurspeeltuin Terbregge

Al vanaf oplevering van de wijk Nieuw-Terbregge lag er een stuk grond braak wat van de gemeente de bestemming "Maatschappelijke Voorziening" had gekregen. Er was - gelukkig - nooit wat op gebouwd, maar zo'n stuk wildplantsoen, voegt ook weinig toe aan de jonge, kinderrijke wijk. Samen met bewonersorganisatie Terbregge's Belang waar ik, Gaby, bestuurslid van ben, hebben we van de gemeente het beheer over het stuk grond gekregen en zo konden we met kinderen en hun ouders uit de wijk, het stuk grond gaan verkennen.

Door middel van activiteiten in het groen, de hulp van diverse lokale ondernemers en uiteindelijk een flinke financiële injectie van Stichting Volkskracht, konden we in juni 2014 met fase 1 van start. En zo werd een stuk onbegaanbaar terrein ineens een spannende speelplek. In oktober 2014 kregen we van de gebiedscommissie nog eens een mooi bedrag waardoor we begin 2015 grote stappen hebben kunnen maken. Zo werd er een waterpomp geplaatst en een waterbaan aangelegd voor nog meer speelplezier.

Voor de Natuurspeeltuin hebben wij een website gebouwd, houden we de Facebookpagina bij, onderhouden we contacten met de gemeente, doen aan fondsen- en sponsorwerving, gaan we samenwerkingen aan met diverse partijen ter bevordering van het speelgenot voor de verschillende doelgroepen en helpen we mee activiteiten organiseren en bekendheid geven. Daarnaast zijn we zeer actief bij het vergroten van de betrokkenheid van bewoners met de Natuurspeeltuin en sociale cohesie in de wijk.