Skip to main content

Conceptontwikkeling

Aan het daadwerkelijk bouwen van de website gaan een aantal gesprekken en een debriefing vooraf om tot een concept te komen. Tijdens deze gesprekken willen wij zoveel mogelijk feeling krijgen met het bedrijf voor wie we de website gaan maken. We willen weten wie ze zijn, wat ze willen uitstralen en wat ze de bezoekers van hun website willen vertellen.

Wilt u informeren, inspireren of overtuigen?

Daarnaast willen we weten wat het doel van de website is. Wil de opdrachtgever met de website vooral informeren, of inspireren? Of moet de website de bezoekers motiveren actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het aanmelden voor een nieuwsbrief of aanvragen van een proefpakket? De doelstelling van de website bepaalt voor een groot deel de layout van de website en de verschillende elementen op de webpagina's.

Een concept, meerdere visuele uitwerkingen

Middels een debriefing koppelen wij aan de opdrachtgever terug wat er besproken is en welke kernwaarden in het concept terug moeten komen. Wanneer de debriefing akkoord is bevonden door de opdrachtgever, wordt begonnen met conceptontwikkeling. Hiervoor wordt een aantal ontwerpen uitgewerkt en aan de opdrachtgever gepresenteerd. De feedback op de ontwerpvoorstellen wordt verwerkt in een nieuw concept wat aan de opdrachtgever voorgelegd wordt.

Wanneer het concept in grote lijnen akkoord is, wordt begonnen met het ontwerpen en opbouwen van de website en het schrijven en verzamelen van de inhoud van de website.