Skip to main content

Content creatie

In de 'online wereld' wordt vaak gesproken over 'content', maar wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Met content wordt de inhoud van bijvoorbeeld een website bedoeld. Hieronder vallen zowel teksten als beelden die op de verschillende webpagina's weergegeven worden.

Een goed verhaal

De inhoud van de website is voor een groot deel bepalend voor het succes van een website. Want hoe mooi de website er ook uitziet, als er geen goed verhaal staat, als de gekozen beelden de tekst niet ondersteunen of aansluiten bij de doelgroep, verlaat de bezoeker de website zonder actie te ondernemen. Het is dus heel belangrijk dat voor iedere webpagina wordt nagedacht over de boodschap en te gebruiken beelden om zo enerzijds te voldoen aan de doelstelling van de opdrachtgever en anderzijds te voorzien in de behoefte van de bezoeker.

Blijf uw bezoeker boeien

Teksten die ooit geschreven zijn voor een folder of brochure, kunnen niet 1-op-1 gebruikt worden voor de website. Het gebruik van bijvoorbeeld een folder is anders dan het gedrag van een bezoeker op uw website. Gaat iemand met een folder er nog wel even goed voor zitten en op zijn gemak lezen, online zijn we vaak met meerdere dingen tegelijk bezig en snel afgeleid. Uw teksten moeten hierop worden aangepast om de bezoeker te blijven boeien zodat u uw 'hele verhaal' kunt vertellen.

Wordt gevonden door uw content

Daarnaast is de content heel belangrijk voor de vindbaarheid van de website middels bijvoorbeeld Google. De Google robots indexeren ('lezen') de website om te kunnen bepalen of deze website voldoet aan de zoekopdracht die een gebruiker heeft ingetypt in Google. Wanneer de content van uw website aansluit bij de zoektermen die gebruikt zijn, geeft Google uw website in de zoekresultaten weer. De positie van uw website in de zoekresultatenlijst hangt van de kwaliteitsscore die Google uw website geeft. Deze kwaliteitsscore is gebaseerd op meer dan 200 factoren, meer hierover is te lezen op de pagina's Internet Marketing, SEO en SEA.

Content is King

Online draait alles om content. Op uw website, uw blog, social media kanalen ... overal waar u communiceert met uw doelgroep is de content bepalend voor het behalen van uw doelstelling/succes. Content moet relevant zijn, uniek, boeiend. Content voor uw Facebookpost ziet er daarom anders uit dan uw tweet en op uw website of in uw e-mailnieuwsbrief spreekt u de ontvanger met andere content aan.